Styrande dokument i Region Västerbotten

Sidan är under uppbyggnad

Här hittar du Region Västerbottens styrande dokument. De anger vad nämnder, styrelser och förvaltningar ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Dokumenten gör det tydligt både för organisationen och för invånare, brukar och kunder, samarbetspartners och andra intressenter vad som kan förväntas av regionen.

Förutom styrande dokument så styrs regionen även av en mängd olika lagar. Två som är bra att bekanta sig med är kommunallagen och förvaltningslagen. Förutom lagar finns det även ett antal strategier, planer, program, policies och andra styrdokument som anger mål och riktlinjer för regionens arbete. För nämnder och styrelser finns reglementen, verksamhetsspecifika styrdokument och delegationsordningar.

Nedan har vi samlat styrdokument som vi tror att du som förtroendevald kan ha nytta av. 

Övergripande dokument

Reglementen

Nämndplaner

Strategier, planer och agendor

 

Länkar