Politiska sekreterare

Samtliga partier i regionfullmäktige har egna politiska sekreterare. Sekreterarna som formellt är anställda som tjänstepersoner i regionen, ska bistå sina förtroendevalda. Det kan handla om att ta fram underlag för att skriva motioner, interpellationer och enkla frågor osv.

Följande personer arbetar idag som politiska sekreterare.

Centerpartiet

Desiree Coulton
E-post: desiree.coulton@regionvasterbotten.se
Mobil: 073-059 26 12

Miljöpartiet

Sofie Dahlqvist
E-post: sofie.dahlqvist@regionvasterbotten.se
Mobil: 073-058 21 40

Moderaterna

Kaisa Edström
E-post: kaisa.j.edstrom@regionvasterbotten.se 
Mobil: 070-830 77 93

Socialdemokraterna

Lina Vänglund
E-post: lina.vanglund@regionvasterbotten.se 
Mobil: 073-054 19 77

Emmy Olofsson
E-post: emmy.olofsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 076-137 95 77

Sverigedemokraterna

Pontus Persson
E-post: pontus.persson@regionvasterbotten.se
Mobil: 076-773 33 59

Vänsterpartiet

Anna Maria Lindgren
E-post: annamaria.lindgren@regionvasterbotten.se
Mobil: 073-059 88 64

E-post till de förtroendevalda

I vårt förtroendemannaregister finns information och kontaktuppgifter till alla folkvalda politiker och deras ersättare.

Visa förtroendemannaregister