Frågor och svar

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om patientskaderapporteringen.

Vilka patientuppgifter får massmedia ta del av, när anhöriga är informerade?

  • Kön
  • Ungefärlig ålder. För barn anges alltid ”under 15 år”, för gamla alltid ”över 80 år”. Åldrarna däremellan anges i femårsintervall, t.ex. 30-35 år.
  • Skadegrad: lindrig, måttlig, allvarlig, kritisk skada samt avliden.
  • Vårdnivå: öppenvård, inlagd på vårdavdelning, inlagd på intensivvårdsavdelning, transporterad till annat sjukhus, utskriven till hemmet, avliden 

Vilka patientuppgifter uppdateras?

  • Vårdnivån. Massmedia får endast information om patienten fortfarande vårdas på sjukhuset, har skrivits ut, har avlidit eller har skickats till annat sjukhus. Uppdatering av skadegraden sker inte.
  • Patientskaderapporter, där skadan uppgivits vara lindrig, uppdateras inte. 

Hur ska jag göra för att få uppgifter om en patient?

Ring till växeln på Skellefteå lasarett, 0910-77 10 00, Lycksele lasarett, 0950-390 00 eller Norrlands universitetssjukhus 090-785 00 00 och begär en patientskaderapport. Ring aldrig akutmottagningen eller avdelningarna! Alla samtal ska gå via växeln. Ett samtal från dig räcker. Påtala för växeln att det brådskar om det är nära deadline.  

Hur ska jag göra för att få en patientskaderapport uppdaterad?

Ring växeln på Skellefteå lasarett, 0910-77 10 00, Lycksele lasarett, 0950-390 00 eller Norrlands universitetssjukhus, 090-785 00 00 och begär att patientskaderapport nr XX uppdateras. Den uppdaterade rapporten skickas ut inom kort. Rapporten har samma nummer som den första.
Vi uppdaterar enbart vårdnivån, d.v.s om patienten fortfarande vårdas på sjukhus, har skrivits ut, har avlidit eller har skickats till annat sjukhus.
 

Jag har begärt en patienskaderapport men växeln säger att det inte kommer att lämnas någon information. Varför?

Ibland vill varken patienten eller anhöriga att regionen ska lämna någon information. Det händer också att all information om en skadad person ska gå via polisen. Vid sådana tillfällen lämnar regionen inte några uppgifter till media. 

Jag har begärt en patientskaderapport men det kommer inte någon rapport. Varför?

Vårdpersonalen fokuserar på patienterna och en god vårdkvalitet. Vid hög belastning prioriteras därför patientskaderapporterna lägre. Det innebär att rapporterna ibland kan dröja. Rapport kan också dröja om anhöriga inte kunnat informeras. Den upprättas däremot senare om tillfälle ges.

Ibland vill varken patienten eller anhöriga att regionen ska lämna någon information. Det händer också att all information om en skadad person ska gå via polisen. Vid sådana tillfällen lämnar regionen inte några uppgifter till media. 

Jag vill ha fler uppgifter än vad som finns i rapporten. Kan jag få det?

Nej. Uppgifterna i rapporten är de enda vi lämnar ut. 

Varför anger ni inte vilken typ av skada patienten har?

Det är en uppgift som kan kränka den enskildes integritet. Den lämnas inte ut. Skadegraden (lindrig, måttlig, allvarlig, kritisk skada, avliden) är de enda skadeuppgifter ni får.    

Jag vet att det varit flera personer inblandade i en olycka, men i patientskaderapporten finns inte alla med. Vad beror det på?

Alla personer som är inblandade i en olycka transporteras inte alltid till akuten. Det kan t.ex. handla om lindrigt skadade. En person som omkommit i samband med en olycka transporteras inte heller alltid till akuten. Polisen ansvarar för information om patienter som avlidit på olycksplats och inte transporterats till akuten. 

Patienten har fått lindriga skador men är ändå inlagd på vårdavdelning. Stämmer en sådan uppgift?

Ja, uppgiften stämmer. En person som fått lindriga skador kanske behöver ligga kvar på sjukhuset för observation. 

Vilka sjukhus är anslutna till systemet?

Alla sjukhus i länet är anslutna.  

Jag har inte begärt en patientskaderapport, ändå har jag fått en skickad till mig. Varför?

Länsmedierna står för nyhetsvärderingen. Det räcker att en redaktion begär en rapport för att den ska skickas ut till samtliga länsmedier.