Presskontakter

Gabriella Bandling
Presskontakt hälso- och sjukvård, pressansvarig
E-post: gabriella.bandling@regionvasterbotten.se
Mobil: 073-049 46 53

Thomas Jonsson
Presskontakt hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
E-post: thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-612 18 48

Petra Olgarsson
Presskontakt hälso- och sjukvård, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 
E-post: petra.olgarsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 073-091 48 87
 

Per Strömbro
Presskontakt hälso- och sjukvård, Skellefteåområdet
E-post: per.strombro@regionvasterbotten.se
Mobil: 072-554 05 95 

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
E-post: malin.aberg@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-240 91 55 

Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
E-post: thomas.hartman@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-666 49 95

Anja Hansen Knutsson
Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben
E-post: anja.Hansen.Knutsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-685 72 33