NYHETER 2021-08-24

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg förbundsfullmäktige § 21 den 19 augusti 2021

Protokoll § 21 från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 19 augusti 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-08-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-09-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan