NYHETER 2021-09-02

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg förbundsfullmäktige den 19 augusti 2021

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 19 augusti 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-09-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-09-24

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan