NYHETER 2022-07-15

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsfullmäktige sammanträde den 30 juni 2022

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 30 juni 2022 har justerats.

Anslagsdatum: 2022-07-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2022-08-05

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan