Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen 12 december 2019

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde 12 december 2019 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-12-16

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-01-07

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan