Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen 24 oktober 2019

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde 24 oktober 2019 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-10-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-11-19

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan