Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen 7 maj 2020 § 32-45

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde 7 maj 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-05-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-06-04

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan