Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, Förbundsfullmäktige 7 november 2019

Protokoll från förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde 2019-11-07 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-11-26

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-12-18

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan