Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, förbundsstyrelsen den 4 juni 2020

Protokoll från förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs sammanträde den 4 juni 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-06-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-06-30

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan