NYHETER 2019-11-01

Folkhögskolestyrelsen 24 oktober 2019

Protokoll från folkhögskolestyrelsens sammanträde 24 oktober 2019 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-11-01

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-11-24

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expeditioner.

Tillbaka till nyhetslistan