NYHETER 2020-02-24

Folkhögskolestyrelsen § 6 den 21 februari 2020

Protokoll § 6 från folkhögskolestyrelsens sammanträde 21 februari 2020 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2020-02-24

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-03-18

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expeditioner.

Tillbaka till nyhetslistan