NYHETER 2020-10-02

Folkhögskolestyrelsen den 25 september 2020

Protokoll från folkhögskolestyrelsens sammanträde 25 september 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-10-25

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan