NYHETER 2021-11-26

Folkhögskolestyrelsens arbetsutskott sammanträde den 22 november 2021

Protokoll från folkhögskolestyrelsens arbetsutskott sammanträde 22 november 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-11-26

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-12-17

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå och på folkhögskolornas expedition.

Tillbaka till nyhetslistan