Gemensam måltidsnämnd 11 december 2018

Protokoll från gemensamma måltidsnämndens sammanträde 2018-12-11 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-14

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-06

Protokollet finns tillgängligt på stadshuset, Skellefteå kommun

Tillbaka till nyhetslistan