NYHETER 2020-09-18

Gemensam måltidsnämnd den 14 september 2020

Protokoll från gemensamma måltidsnämndens sammanträde 2020-09-14 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-09-18

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-10-10

Protokollet finns tillgängligt på stadshuset, Skellefteå kommun

Tillbaka till nyhetslistan