NYHETER 2020-02-21

Gemensam måltidsnämnd den 14 februari 2020

Protokoll från gemensamma måltidsnämndens sammanträde 2020-02-14 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-02-21

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-03-12

Protokollet finns tillgängligt på stadshuset, Skellefteå kommun

Tillbaka till nyhetslistan