Hälso- och sjukvårdnämndens arbetsutskott 6 februari 2020

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde 6 februari 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-02-12

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-03-05

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan