Hälso- och sjukvårdsnämnden 12 december 2018

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2018-12-12 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-20

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-11

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan