NYHETER 2019-11-18

Hälso- och sjukvårdsnämnden 12 november 2019

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2019-11-12 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-11-18

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-12-10

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan