NYHETER 2019-11-13

Hälso- och sjukvårdsnämnden 12 november 2019 , § 156 - 159

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2019-11-12 § 156 - 159  har justerats.

Anslagsdatum: 2019-11-13

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-12-05

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan