Hälso- och sjukvårdsnämnden 19 februari 2020

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 19 februari 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-02-26

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-03-19

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan