NYHETER 2020-02-19

Hälso- och sjukvårdsnämnden 19 februari 2020, §9 och §13

Protokoll § 9 och § 13 från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 19 februari 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-02-19

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-03-12

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan