Hälso- och sjukvårdsnämnden 3 april 2019

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 3 april 2019 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-04-09

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-05-01

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan