NYHETER 2020-09-09

Hälso- och sjukvårdsnämnden § 85-86 den 8 september

Protokoll § 85-86 från Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 8 september 2020 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2020-09-09

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-09-30

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan