NYHETER 2020-10-02

Hälso- och sjukvårdsnämnden §§ 95-96, §§ 100-101, § 103 den 1 oktober 2020

Protokoll §§ 95-96, §§ 100-101, §103 från Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 oktober 2020 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2020-10-02

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-10-25

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan