NYHETER 2020-10-08

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 oktober 2020

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 oktober 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-10-31

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan