Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 november 2020

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 5 november 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-11-11

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-12-02

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan