Hälso- och sjukvårdsnämnden den 5 november 2020, direktjustering § 112, § 119

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde, § 112, § 119, den 5 november 2020 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2020-11-06

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-11-28

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan