NYHETER 2020-09-17

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 8 september 2020

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 8 september 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-09-17

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-10-09

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan