Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 10 december 2018

 

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-12-10 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-12-14

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-01-05

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan