Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 21 november

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-11-21 har justerats.

Anslagsdatum: 2018-11-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2018-12-20

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan