NYHETER 2019-11-01

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 23 oktober 2019

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde 23 oktober 2019 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-11-01

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-11-23

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan