NYHETER 2020-10-27

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott den 14 oktober 2020

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 oktober 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-10-27

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-11-18

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan