NYHETER 2020-09-22

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott den 16 september 2020

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 september 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-09-22

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-10-14

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan