NYHETER 2021-11-23

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 11 november 2021

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 11 november 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-11-23

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-12-15

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan