NYHETER 2021-11-12

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 11 november 2021, direktjustering § 158-159, § 162, § 169, §171

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 11 november 2021 har direktjusterats § 158-159, § 162, §169, §171.

Anslagsdatum: 2021-11-11

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-12-03

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan