NYHETER 2021-10-08

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 september 2021

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 september 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-10-30

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan