NYHETER 2021-10-01

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 september 2021, direktjustering § 124, § 130-133, § 135-139, § 143-144, § 150

Protokoll § 124, § 130-133, § 135-139, § 143-144, § 150 från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 september 2021 har direktjusterats.

Anslagsdatum: 2021-10-01

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-10-23

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan