NYHETER 2019-11-29

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan 21 november 2019

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkans sammanträde 21 november 2019 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-11-29

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-12-21

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan