Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan 31 mars 2020

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkans sammanträde 31 mars 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-04-08

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-04-29

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan