Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan den 12 november 2020

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkans sammanträde den 12 november 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-11-18

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-12-10

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan