NYHETER 2020-09-28

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan den 17 september 2020

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkans sammanträde den 17 september 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-09-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-10-20

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan