NYHETER 2021-11-30

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan sammanträde den 23 november 2021

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och samverkan sammanträde den 23 november 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-11-30

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-12-22

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan