Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård den 20 februari 2020

Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvårds sammanträde 20 februari 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-02-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-03-23

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionledningen, Köksvägen 11 Umeå

Tillbaka till nyhetslistan