Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård 9 april 2019

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvårds sammanträde 2019-04-09 har justerats.

Anslagsdatum: 2019-04-15

Sista dag för överklagande av beslut: 2019-05-07

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan