NYHETER 2020-09-25

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård den 18 september 2020

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvårds sammanträde den 18 september 2020 har justerats.

Anslagsdatum: 2020-09-28

Sista dag för överklagande av beslut: 2020-10-19

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid Region Västerbotten, Ledningsstaben, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan