NYHETER 2021-10-29

Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård sammanträde den 19 oktober 2021

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård sammanträde den 19 oktober 2021 har justerats.

Anslagsdatum: 2021-10-29

Sista dag för överklagande av beslut: 2021-11-20

Protokollet finns tillgängligt hos registrator vid regionens hus, landstingsledningen, Köksvägen 11 Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan